ANİ ÖLÜM VE ŞOK CİHAZI TEDAVİLERİ


KONU: ANİ ÖLÜM VE ŞOK CİHAZI TEDAVİLERİ

Ani kardiyak ölüm (Ani kardiyak arrest) nedir?

Ani kardiyak ölüm (AKÖ), kalp fonksiyonu kaybından (ani kalp durması) kaynaklanan ani, beklenmedik bir ölümdür. Ani kalp ölümü, tüm kalp hastalığı ölümlerinin yarısından sorumludur. Ani kalp ölümü en sık 30’lu yaşların ortası ile 40’lı yaşların ortası arasındaki yetişkinlerde görülür ve erkekleri kadınlardan iki kat daha fazla etkiler. Ani kalp durması kalp krizi değildir. Kalbe giden elektrik sistemi arızalandığından ve aniden çok düzensiz hale geldiğinden ani kalp durması meydana gelir. Kalp tehlikeli derecede hızlı atar ve karıncıklar (ventriküller) titreyebilir (ventriküler fibrilasyon) ve vücuda kan iletilmez. İlk birkaç dakika içinde en büyük endişe, beyne giden kan akışının o kadar büyük ölçüde azalacağıdır ki kişi bilincini kaybeder. Acil tedaviye hemen başlanmazsa ölüm gelir. Acil tedavi, kardiyopulmoner resüsitasyon (kalp masajı) ve defibrilasyonu (elektro şok tedavisi) içerir. Kalp masajı, akciğerlerde yeterli oksijeni tutar ve göğse elektrik şokuyla (defibrilasyon) normal kalp ritmi geri gelene kadar beyne ulaştırır.

Ani kalp ölümüne ne sebep olur?

Ani kalp ölümlerinin çoğu, aritmi adı verilen anormal kalp ritimlerinden kaynaklanır. Hayatı tehdit eden en yaygın aritmi, ventriküllerden (kalbin alt odacıklarından) gelen uyarıların düzensiz, düzensiz bir şekilde ateşlenmesi olan ventriküler fibrilasyondur. Bu meydana geldiğinde, kalp kan pompalayamaz ve tedavi edilmezse dakikalar içinde ölüm meydana gelir.

Ani kalp durmasının risk faktörleri nelerdir?

Bir kişinin ani kalp durması ve ani kalp ölümü riskini artırabilecek birçok faktör vardır.

Önde gelen risk faktörü şunları içerir:

 • Önceden kalp krizi geçirmiş olmak
 • Koroner arter hastalığı
 • Kalp yetmezliği
 • Ventriküler taşikardi
 • Önceden ani kalp durması atağı yaşamış olmak
 • Ailede ani kalp durması veya AKÖ öyküsü
 • Uzun QT sendromu
 • Brugada sendromu
 • Wolff-Parkinson-White sendromu
 • Aşırı düşük kalp atış hızı veya kalp bloğu
 • Doğuştan kalp hastalıkları veya kan damarı anormallikleri
 • Senkop öyküsü (bilinmeyen nedene bağlı bayılma atakları)
 • Dilate kardiyomiyopati
 • Hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası kalınlaşması)
 • Organik kalp hastalığı olmasa bile kandaki potasyum ve magnezyum seviyelerinde önemli değişiklikler
 • Obezite
 • Şeker hastalığı
 • Uyuşturucu kullanımı
 • “Pro-aritmik” ilaçlar almak, yaşamı tehdit eden aritmi riskini artırabilir

Ani kardiyak ölüm tedavisi nedir?

Acil müdahale derhal gerçekleştirilen hastalarda ani kalp durması tedavi edilebilir ve geri döndürülebilirdir. Ani kalp durmasından sonraki ilk dakikalar içinde tedaviye başlanırsa hayatta kalma oranı yüzde 90’a kadar çıkabilir.  Ani kardiyak ölümün önlenebilirdir. Doktorunuzla düzenli takip randevuları almak, belirli yaşam tarzı değişiklikleri yapmak, ilaçları reçete edildiği şekilde almak ve girişimsel prosedürler veya ameliyat (önerildiği şekilde) yaptırmak riskinizi azaltmanın yollarıdır. Doktorunuz size ne sıklıkta takip ziyaretleri yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Gelecekteki ani kalp durması ataklarını önlemek için, doktorunuz kardiyak olaya neyin neden olduğunu belirlemek için tanısal testler yapmak isteyecektir. Testler arasında elektrokardiyogram (EKG), ejeksiyon fraksiyonu, ambulatuvar izleme, ekokardiyogram, kalp kateterizasyonu ve elektrofizyolojik çalışma testleri yer alabilir.

Bu yaşam tarzı değişiklikleri şunları içerir:

 • Sigarayı bırakmak
 • Fazla kilolu ise kilo vermek
 • Düzenli egzersiz yapmak
 • Uygun diyet yapmak
 • Diyabet yönetimi
 • Diğer sağlık koşullarını yönetmek

Sorularınız varsa veya bu değişiklikleri nasıl yapacağınızdan emin değilseniz doktorunuzla konuşabilirsiniz.

İlaçlar:

Ani kalp durması riskini azaltmaya yardımcı olmak için doktorlar, kalp krizi geçiren veya kalp yetmezliği veya aritmileri olan hastalara ilaç yazabilirler. Bu ilaçlar arasında anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri ve diğer antiaritmikler bulunabilir. Yüksek kolesterol ve koroner arter hastalığı olan hastalar için statin ilaçları reçete edilebilirler.

Şok cihazı , İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) nedir?

AKÖ için büyük risk taşıyan hastalar için önleyici tedavi olarak bir ICD takılabilir. ICD, aritmileri düzeltmek için tasarlanmış, kalp piline benzer küçük bir makinedir. ICD, kalp ritmini sürekli olarak izler. Çok hızlı, anormal bir kalp ritmi algıladığında, kalbin tekrar normal bir ritimde atmasını sağlamak için kalp kasına enerji (küçük ama güçlü bir şok) verir. ICD, ani kalp durmasından kurtulmuş ve kalp ritimlerinin sürekli izlenmesine ihtiyaç duyan hastalarda kullanılmaktadır.

Kalp pili ile şok cihazı(implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör) arasındaki fark nedir?

            Şok cihazı Kalp pilinin yapabildiklerinin üzerine ölümcül aritmi gelişmesi durumunda şoklama(kardiyoversiyon) uygulayarak, hayat kurtarıcı olabilir.Şok cihazı özelliklikli kalp pilleri genellikle normal kalp pillerinden daha büyük ve içinde ekstra şok kondansatörü olan cihazlardır. Hangi cihazın hangi hastaya gerekeceği güncel klavuzlar rehberliğinde hekiminiz tarafından değerlendirilir.

ICD sahibi hastalarının yapması&yapmaması gereken şeyler nelerdir?

 • Şok cihazı olan hastalar normal bir hayat sürebilir. Çoğu ev aleti ICD şok cihazını etkilemez(Mikrodalga fırın, elektrikli ocaklar) Sadece indüksiyonlü ocaklarda indüksiyon mekanizmasına kalp pili veya şok cihazının 60 cm den daha az yaklaşmamasıdır.
 • Yanınızda sürekli Pil kartınızı taşıyınız.
 • Güvenlik noktalarından X-ray cihazlarından geçerken mutlaka güvenlik görevlilerine ICD’niz olduğunu söyleyiniz. Hızlı şekilde cihaz içinden geçmek çoğunlukla problem yaratmamaktadır. Fakat bunun yerine elle arama ve ya metal detektörü isteyiniz. Metal detektörü doğrudan ICD üzerine yerleştirilmemelidir.
 • Kulaklıklarınızı boynunuza veya ICD’nizin 3 cm yakınlarına sarkıtmayınız.
 • ICD yakınlarında manyetik cihazlarınızı tutmayınız.
 • Ağrı kesici için bir TENS makinesi kullanmayın.
 • Elektrik darbeli tedavi araçlarını mide bölgenizin altında tutun.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast